Blog

Deadline ubo-registratie verlengd tot 30/09/2019

Bent u al in orde? De voorbije weken heeft u de pers wellicht horen spreken over het uitstel van de UBO-registratie. Het UBO-register is een gecentraliseerde databank waaraan vennootschappen, verenigingen en stichtingen informatie over hun uiteindelijke begunstigden verplicht dienen mee te delen. Deze entiteiten moeten voortaan adequate, exacte en actuele gegevens over hun uiteindelijke begunstigden…

Afzonderlijke aanslag 5% op minimale bedrijfsleidersbezoldiging geschrapt

De afzonderlijke aanslag van 5% was een van de compenserende maatregelen van het Zomerakkoord in 2018. Iedere vennootschap die geen minimale bedrijfsleidersbezoldiging van 45.000,00 euro uitkeerde aan een van haar bestuurders zag zich beboet met 5% op het verschil tussen de werkelijk uitgekeerde bezoldiging en die 45.000,00 euro. Eind maart 2019 ging de Kamer, met…

Vanaf 1 mei 2019 schiet het nieuwe vennootschapsrecht uit de startblokken

Het nieuwe vennootschapsrecht werd na veel dralen eindelijk goedgekeurd en trad vanaf 1 mei 2019 in werking voor nieuw opgerichte vennootschappen. Het nieuwe recht borstelt grondig in het aantal vennootschappen, waardoor alleen de volgende handelsvennootschapsvormen blijven bestaan: De naamloze vennootschap – NV De besloten vennootschap – BV De coöperatieve vennootschap – CV De commanditaire vennootschap…

2019: het laatste jaar waarin de gewone investeringsaftrek van 20% van toepassing is?

Zowel in 2018 als in 2019 werd de gewone investeringsaftrek verhoogd naar 20%. Wilt u die gunstmaatregel nog verzilveren? Haast u dan, want vanaf 2020 is de kans namelijk groot dat dat niet meer mogelijk zal zijn. Aan die investeringsaftrek hangen wel een aantal voorwaarden vast: Enkel ‘kleine vennootschappen’ en eenmanszaken kunnen van de aftrek…