Hinderpremie


Beste klant,
 
Ondernemingen die van de regering verplicht moeten sluiten door het coronavirus hebben recht op een Vlaamse hinderpremie van 4.000 euro.

De aanvraag van de Vlaamse corona hinderpremie kan vanaf vrijdag 27 maart ingediend worden.

Wie?

Bedrijven met een fysieke inrichting in Vlaanderen die hun zaak verplicht volledig moeten sluiten omwille van de coronamaatregelen hebben recht op een eenmalige premie van 4.000 EUR. Als de sluiting verlengd wordt na 5 april zal een bijkomende premie van 160 euro per verplichte sluitingsdag uitbetaald worden. Ondernemingen die meerdere inrichtingen hebben, kunnen de premie voor maximaal vijf vestigingen aanvragen.

Zelfstandige helpers of meewerkende echtgenoten komen niet in aanmerking daar zij geen fysieke inrichting hebben.
 
Wanneer heb je recht op de hinderpremie?
 
Je hebt recht op de hinderpremie wanneer je je in één van deze situaties bevindt:

  • Als zelfstandige in hoofdberoep in een eenmanszaak.
  • Als zelfstandige in bijberoep in een eenmanszaak en je minstens de minimumbijdrage in hoofdberoep betaalt (745,51 euro).
  • Wanneer je via een vennootschap werkt en jouw vennootschap minstens één werkende vennoot heeft of één werknemer in dienst heeft.

Wat als je meerdere vestigingen hebt?
 
In dit geval wordt de premie voor elke vestiging toegekend, maar geplafonneerd op vier bijkomende vestigingen. De maximale hinderpremie bedraagt dus 20.000 euro.
 
Bij een verlenging van de quarantainemaatregelen wordt ook de extra premie van 160 euro per verplichte sluitingsdag per vestiging toegekend, ook voor maximum vier bijkomende vestigingen.
 
Hoe kan je de premie aanvragen?

Aanvragen kan enkel online op de website www.vlaio.be/coronahinderpremie door de ondernemer zelf of een wettelijke vertegenwoordiger in geval van een vennootschap.

Volgende informatie dient u bij de hand te hebben :

  • Elektronische identiteitskaart + of een andere digitale sleutel (ItsMe, …).
  • Belgisch rekeningnummer van de onderneming in IBAN-formaat
  • De gewone openingsdagen, zoals van toepassing vóór decoronavirusmaatregelen
  • Korte beschrijving van de activiteit
  • Contactgegevens: emailadres en telefoonnummer
  • Indien de onderneming een website heeft: het webadres in http:// – https:// -formaat

Verloop aanvraag

De hinderpremie kan tot en met 5 mei 2020 aangevraagd worden. VLAIO neemt de aanvraag in behandeling en zal de beslissing per email meedelen. Als richtlijn voor de uitbetaling neemt men een tweetal weken na de positieve beslissing.

Stay safe and keep it healthy!


Terug naar overzicht