De corona ondersteuningspremie


De beperkende maatregelen van de Veiligheidsraad treffen nog steeds veel ondernemingen. Zeker de sector van de evenementen heeft het zwaar te verduren. Recent heropgestarte bedrijven en heropende winkels moeten nog altijd capaciteitsbeperkingen naleven en lijden hierdoor zware omzetverliezen.  Daarom roept de Vlaamse regering nu nog een derde coronapremie in het leven: de ondersteuningspremie.

Deze extra premie geldt voor alle ondernemingen die in aanmerking kwamen voor de compensatiepremie evenals voor ondernemingen die een beroep konden doen op de hinderpremie en ondertussen opnieuw open zijn.

De voorwaarde is een omzetverlies van minstens 60% in een periode van 1 maand vanaf de heropening ten opzichte van een referentieperiode vorig jaar. Voor winkels gaat het bijvoorbeeld om de periode van 11 mei tot 11 juni, voor horeca om de periode van 8 juni tot 8 juli

Daarnaast moet de onderneming ook effectief de activiteiten heropgestart hebben.

De ondersteuningspremie bedraagt 2.000 euro (zelfstandigen in bijberoep 1.000 euro).

Deze corona ondersteuningspremie kan pas vanaf de tweede helft van juli aangevraagd worden tot uiterlijk 15 augustus.


Terug naar overzicht