Vanaf 1 mei 2019 schiet het nieuwe vennootschapsrecht uit de startblokken


Het nieuwe vennootschapsrecht werd na veel dralen eindelijk goedgekeurd en trad vanaf 1 mei 2019 in werking voor nieuw opgerichte vennootschappen. Het nieuwe recht borstelt grondig in het aantal vennootschappen, waardoor alleen de volgende handelsvennootschapsvormen blijven bestaan:

  • De naamloze vennootschap – NV
  • De besloten vennootschap – BV
  • De coöperatieve vennootschap – CV
  • De commanditaire vennootschap – CommV
  • De vennootschap onder firma – VOF

Vanaf 01/01/2020 zal het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) ook voor de bestaande vennootschappen van toepassing zijn. Die vennootschappen krijgen tot 01/01/2024 de tijd om hun statuten aan de nieuwe wetgeving aan te passen.


Terug naar overzicht

Vanaf 1 mei 2019 schiet het nieuwe vennootschapsrecht uit de startblokken