CORONA STEUNMAATREGELEN


Beste cliënt,

Nu het einde van het derde kwartaal 2021 nadert, komt ook de deadline voor een aantal steunmaatregelen dichterbij. We herinneren u graag aan de komende deadlines voor de aanvraag van bepaalde corona steunmaatregelen.

Deadlines

Crisis-overbruggingsrecht voor de maanden januari, februari en maart 2021 kan worden toegepast tot en met 30 september 2021.

Klassiek overbruggingsrecht voor de maanden juli, augustus en september 2020.

Corona vrijstelling voor de sociale bijdragen van het 3de kwartaal 2020 : kwijtschelding met vrijwaring van sociale rechten, met uitzondering van de pensioenrechten voor de betrokken kwartalen.

De aanvragen hiervoor lopen via uw sociaal verzekeringsfonds.

Vlaamse premie Globalisatiemechanisme: betreft een steunmaatregel voor ondernemingen die aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • van 1 april 2019 tot en met 31 december 2019 een omzet hebben van minstens € 450.000;
  • van 1 april 2020 tot en met 31 december 2020 een omzetdaling van minstens 60% gekend hebben door de coronavirusmaatregelen ten opzichte van dezelfde periode in 2019;
  • van 1 april 2020 tot en met 31 december 2020 een boekhoudkundig verlies vóór belastingen geleden hebben.

Meer informatie over de procedure en het steunbedrag vindt u op de website: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/globalisatiemechanisme

15 oktober 2021 – Achtergestelde lening op drie jaar aanvragen

Vlaams bedrijven met de focus op start-up bedrijven en scale-ups, maar ook gezonde bedrijven die tijdelijk in moeilijkheden komen door de coronacrisis en nood hebben aan financiële versterking komen in aanmerking voor een coronalening. De coronalening is een achtergestelde lening op 3 jaar. Meer informatie over de voorwaarden en intrestvoeten op de website: https://www.pmv.eu/nl/achtergestelde-lening-op-drie-jaar-aanvragen

Mocht u bijkomende info nodig hebben aarzel niet ons kantoor te contacteren.


Terug naar overzicht