Overbruggingsrecht


Beste klant,

Op 19 maart 2020 heeft de Kamer de wettekst goedgekeurd waarbij dit overbruggingsrecht werd versoepeld en uitgebreid in het kader van de coronacrisis. Deze wet zal in werking treden vanaf 1 maart 2020.

Wat ?

Het overbruggingsrecht is een tijdelijke steunmaatregel onder de vorm van een uitkering voor zelfstandigen die hun activiteit volledig of gedeeltelijk onderbreken omwille van het coronavirus.

Omvang steun?

De maandelijkse uitkering bedraagt € 1.291,69 zonder gezinslast en € 1.614,10 met gezinslast. Om de gezinssituatie te bepalen is er geen attest van de ziekenfonds vereist en volstaat een verklaring op eer van de zelfstandige dat hij al dan niet gezinslast heeft.

Voorwaarden en voor wie ?

1/ De zelfstandigen en helpers in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten die hun activiteit verplicht moeten onderbreken naar aanleiding van de sluitingsmaatregelen genomen door de federale overheid, hebben recht op de financiële uitkering van het overbruggingsrecht voor de maanden maart en april 2020.
Het speelt hierbij geen rol of de onderbreking volledig of gedeeltelijk is. Voorbeelden: Dus ook de handelszaken die op bepaalde uren verplicht moeten sluiten of die verplicht op afspraak moeten werken (kapperszaken) kunnen de volledige financiële uitkering genieten, maar ook bijvoorbeeld het restaurant dat zijn verbruikszaal sluit en overschakelt op afhaalgerechten. Er is geen minimumduur van onderbreking vereist voor deze zelfstandigen. 

2/ De andere zelfstandigen en helpers in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten hebben recht op de financiële uitkering van het overbruggingsrecht voor de maanden maart en april 2020, voor zover ze in elk van deze maanden minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen hun activiteit onderbreken naar aanleiding van het coronavirus. De onderbreking moet volledig zijn.
Het gaat hier om de zelfstandige die niet onmiddellijk zelf het voorwerp is van de sluitingsmaatregelen genomen door de overheid, maar wel (onrechtstreeks) ernstige moeilijkheden ervaart door het coronavirus waardoor hij zich genoodzaakt ziet om zijn zelfstandige activiteit volledig te onderbreken gedurende minimum 7 dagen.
(bijvoorbeeld de zelfstandigen die hun zelfstandige activiteit moeten onderbreken wegens werknemers die in quarantaine geplaatst werden, wegens onderbroken leveringen, of wegens een sterke daling van de activiteit (daling reservaties, afname bezetting, toename annuleringen, …) waardoor het verderzetten van de activiteit verlieslatend wordt)

3/ Alle zelfstandige zorgberoepen in hoofdberoep die hun activiteit vrijwillig onderbreken, maar wel nog tussenkomen voor dringende (para-)medische gevallen hebben recht op de uitkering voor zover ze hun niet-dringende medische activiteiten wel volledig stopzetten gedurende minstens 7 dagen per maand.

4/ Zelfstandigen in bijberoep zijn uitgesloten van deze maatregel. 

5/ Bedrijfsleiders moeten hun bezoldiging uit de vennootschap niet stopzetten om recht te hebben op de uitkering.

Hoe aanvragen ?

De aanvraagformulieren zijn beschikbaar op de sites van je sociale verzekeringsfonds. Je kan dit document dan per mail terugbezorgen aan hen.

Sommige fondsen voorzien ook een webformulier. Er moeten geen bewijsstukken meegestuurd worden.

Indien gewenst staan we u graag bij het indienen van de aanvraag, neem dan gerust via email of telefoon contact op met ons kantoor.


Terug naar overzicht