Overzicht steunmaatregelen


We helpen u graag met al uw vragen over de steunmaatregelen in deze crisis. 

Hierbij geven we u een overzicht van de bijkomende steunmaatregelen die recent aangekondigd werden. U mag tevens updates verwachten over de verschillende maatregelen als de voorwaarden en praktische modaliteiten verder duidelijk worden.

Crisis-overbruggingsrecht

Zelfstandigen die verplicht moeten sluiten door de nieuwe coronamaatregelen van 19 oktober, alsook de zelfstandigen die afhankelijk zijn van sectoren die verplicht moeten sluiten, hebben recht op het crisis-overbruggingsrecht. 

De uitkeringen crisis-overbruggingsrecht voor de maanden oktober en november worden verdubbeld.

In geval van volledige of gedeeltelijke stopzetting van de activiteit of wanneer de activiteit voor 100% afhankelijk is van een stilgelegde sector, heeft u recht op een dubbele vergoeding. Indien de activiteit slechts gedeeltelijk afhankelijk is van een sector die stil ligt, heeft u recht op een enkelvoudige vergoeding. 

Bij een dubbele vergoeding krijg je 2.583,38 € zonder gezinslast en 3.228,20 € met gezinslast. Bij een enkelvoudige vergoeding krijg je 1.291,69 € zonder gezinslast en 1.614,10 € met gezinslast. Je kan dit aanvragen via uw sociaal verzekeringsfonds.

Klassiek overbruggingsrecht

Zelfstandigen die quarantaineplichtig, maar niet arbeidsongeschikt zijn, kunnen aanspraak maken op het klassiek overbruggingsrecht.

Het overbruggingsrecht is een uitkering op basis van het sociaal statuut van zelfstandigen. Het bedrag van de uitkering bedraagt 1.291,69 euro per maand zonder gezinslast of 1.614,10 euro per maand met gezinslast. In tegenstelling tot het corona-overbruggingsrecht, worden de uitgekeerde maandbedragen geprorateerd tot de dagen waarop men er effectief aanspraak op kan maken.  Het overbruggingsrecht is tot 31 december 2020 versoepeld in het kader van de coronacrisis. Je kan het overbruggingsrecht snel en efficiënt aanvragen via uw sociaal secretariaat.

Relance-uitkering

De zelfstandigen die geen aanspraak kunnen maken op het corona-overbruggingsrecht omdat ze op vandaag niet gesloten zijn, kunnen onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op het relance-overbruggingsrecht. Deze uitkering is bedoeld voor zelfstandigen die niet in aanmerking komen voor het crisis-overbruggingsrecht, maar verplicht gesloten waren tot 3 mei 2020 of langer (of daarmee gelijkgesteld) en een omzetdaling van 10% lijden.

Voor de maanden juni, juli, augustus en september wordt gekeken naar de omzetdaling in het tweede kwartaal 2020 (ten aanzien van het tweede kwartaal 2019) en voor de maanden oktober, november en december naar de omzetdaling in het derde kwartaal 2020 (ten aanzien van het derde kwartaal 2019). De vlotste manier om je aanvraag voor de relance-uitkering te doen en verwerkt te krijgen, is via de portaalsite van uw sociaal secretariaat.

Vlaamse Premie : ‘Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme’

Dit is een premie voor alle ondernemingen die ingevolge de coronamaatregelen een omzetverlies van minstens 60 % kunnen aantonen ten opzichte van de door hen gekozen referentieperiode vorig jaar. De cafés en restaurants die moeten sluiten hebben hoe dan ook recht op deze premie voor de referentieperiode van 19 oktober tot en met 18 november (de omzetdaling spreekt voor zich en moet niet aangetoond worden).

De premie zal 10 % bedragen van de omzet in de referentieperiode 2019 (voor zelfstandigen in bijberoep die bijdragen betalen, bedraagt dit percentage 5 %). Het maximale bedrag hangt af van de gekozen referentieperiode en het aantal werknemers.

De premie kan pas eind november 2020 aangevraagd worden via de website van VLAIO. Let wel u kan het Vlaamse Beschermingsmechanisme voor de maanden augustus en september nog aanvragen tot 15 november 2020

Meer informatie op de website van VLAIO.

Zorg goed voor jezelf én voor elkaar. Goede moed!


Terug naar overzicht