Update: Steunmaatregelen Coronavirus (Covid-19)


Het coronavirus is al enkele maanden wereldnieuws en krijgt ook steeds meer grip op de economie in ons land.

Intussen houden wij continue de vinger aan de pols over eventuele extra maatregelen per sector.

VLAANDEREN

1 Crisiswaarborg

Er wordt 100 miljoen euro uitgetrokken voor crisiswaarborgen. Op die manier kunnen ondernemingen en zelfstandigen in deze crisisperiode ook voor bestaande schulden een overbruggingskrediet laten waarborgen door de Participatie Maatschappij Vlaanderen.

2 Hinderpremie

1.2.1 Algemeen

De ondernemers die rechtsreeks* getroffen zijn door een verplichte sluiting bekomen een eenmalige premie (ook i.g.v. meerdere vestigingen) van 4.000 euro. Voor ondernemingen die enkel in het weekend moeten sluiten, is er een eenmalige premie van 2.000 euro. Wie na 21 dagen hun zaak nog moet sluiten, ontvangt vervolgens een vergoeding van 160 euro per dag.

Restaurants die niet volledig sluiten maar overschakelen om take-away/levering aan te bieden, hebben recht op de premie om het overige verlies door de maatregel gedeeltelijk te compenseren.

Voor wat betreft de aanvragen zelf, zijn er op heden nog geen formulieren beschikbaar. Wij raden aan om hieromtrent uw sociaal verzekeringskantoor te contacteren.

*Er wordt momenteel een voorstel uitgewerkt voor een schaderegeling voor getroffen ondernemers die bijvoorbeeld werken met bederfbare producten of seizoenswaren, of in de reis- en evenementensector. Bijkomende informatie volgt.

1.2.2 Sluiting handelszaak

Alle winkels die hoofdzakelijk voeding aanbieden (met inbegrip van dierenvoeding), apotheken, bandagisten en parafarmacie blijven tijdens de week en het weekend geopend. 

Alle andere winkels mogen tijdens de week (maandag t.e.m. vrijdag) hun deuren openen, maar moeten verplicht sluiten in het weekend (fotografen, krantenwinkels, …)

Kapsalons mogen openen tijdens weekdagen en enkel op afspraak. In het weekend moeten de kapperszaken en schoonheidssalons sluiten.

Hotels, vakantiehuizen, internaten, camping, vakantiecentra, B&B,… blijven geopend zonder toegang tot een bar, restaurant,

gemeenschappelijke zalen en recreatieve ruimtes. Met andere woorden de eetzaal moet sluiten, enkel roomservies mag worden aangeboden.

Ter info: Een handelaar mag zijn wekelijkse sluitingsdag vrij kiezen. In principe kan de wekelijkse sluitingsdag van maandag naar zaterdag worden verplaatst. Er zijn wel twee beperkingen:

• De wekelijkse sluitingsdag moet in principe gedurende minstens 6 maanden dezelfde blijven (er wordt gepleit voor een verspoeling van de maatregel)

• Er is toestemming nodig van het personeel wanneer deze op een andere moet komen werken dan voorzien. Er zullen ook aanpassingen moeten gebeuren aan het arbeidsreglement/de arbeidsovereenkomst. 

 1.2.3 Onroerende Voorheffing 

Er werd gekozen om vanaf de maand september pas de aanslagbiljetten onroerende voorheffing voor bedrijven uit te sturen. Met de betaaltermijn van twee maanden bijgeteld, betekent dat een uitstel van betaling tot ongeveer eind november.

 1.2.4 Flexibiliteit steunmaatregelen en subsidies 

Ondernemingen die ten gevolge van de crisis het moeilijk krijgen om de termijnen na te komen die voorzien zijn bij bepaalde subsidies van het VLAIO, kunnen met het agentschap in overleg gaan over de mogelijkheid van de verlenging van deze termijnen.

OVERIGE

1.1.1 Financiële buffer

Naast de voorgaande steunmaatregelen die door de overheid worden voorzien, is het ook mogelijk om de nog-niet opgenomen kredietlijnen op te nemen om op deze manier een mogelijke terugval in de economische activiteit door het coronavirus op te vangen. 

1.1.2 Betalingen

Daarnaast worden elektronische betalingen zoveel als mogelijk gepromoot.

Heb je hulp of advies nodig om gebruik te kunnen maken van één van bovenstaande steunmaatregelen, dan helpen wij je graag verder.  Contacteer ons op het nummer 050 83 10 40  of via e-mail naar uw dossierbeheerder of naar het algemeen e-mail adres kantoor@huygens.be .  

Ten slotte wensen we je te informeren dat we bij a+b Huygens alle nodige maatregelen i.k.v. het coronavirus genomen hebben en verder de aanbevelingen van de FOD Volksgezondheid op de voet volgen. Om besmetting van medewerkers en klanten binnen het kantoor te vermijden, hebben we alle digitale tools ingezet zodat onze medewerkers van thuis uit werken.

Wij blijven zoals gewoonlijk bereikbaar op het gekende telefoonnummer en/of via mail


Terug naar overzicht