Afzonderlijke aanslag 5% op minimale bedrijfsleidersbezoldiging geschrapt


De afzonderlijke aanslag van 5% was een van de compenserende maatregelen van het Zomerakkoord in 2018. Iedere vennootschap die geen minimale bedrijfsleidersbezoldiging van 45.000,00 euro uitkeerde aan een van haar bestuurders zag zich beboet met 5% op het verschil tussen de werkelijk uitgekeerde bezoldiging en die 45.000,00 euro.
Eind maart 2019 ging de Kamer, met een ruime meerderheid, akkoord met het wetsvoorstel om dat artikel uit het wetboek te schrappen. Exit dus voor die extra heffing.
Let wel, de minimale bedrijfsleidersbezoldiging (van in principe ook 45.000,00 euro) blijft wel bestaan voor KMO-vennootschappen die in aanmerking willen komen voor het verlaagd tarief van de vennootschapsbelasting (20% op de eerste 100.000,00 euro winst).


Terug naar overzicht

Afzonderlijke aanslag 5% op minimale bedrijfsleidersbezoldiging geschrapt